6 Sat
All-day
19th of Tevet, 5778
19th of Tevet, 5778
Jan 6 all-day
 Share this:EmailPrint
Parashat Shemot
Parashat Shemot
Jan 6 all-day
Torah: Exodus 1:1 – 6:1 Haftarah: Isaiah 27:6 – 28:13; 29:22 – 29:23 http://hebcal.com/s/shemotShare this:EmailPrint
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
8:30 am Rambam Study
Rambam Study
Jan 6 @ 8:30 am – 9:00 am
 Share this:EmailPrint
9:00 am Shabbat Morning Services followed by Kiddush
Shabbat Morning Services followed by Kiddush
Jan 6 @ 9:00 am – 11:00 am
 Share this:EmailPrint
11:00 am Shabbat Playgroup
Shabbat Playgroup
Jan 6 @ 11:00 am – 12:00 pm
 Share this:EmailPrint
5:48 pm Havdalah (42 min) @ Santa Fe
Havdalah (42 min) @ Santa Fe
Jan 6 @ 5:48 pm – 11:59 pm
 Share this:EmailPrint