5 Sat
All-day
28th of Tevet, 5779
28th of Tevet, 5779
Jan 5 all-day
 Share this:EmailPrint
Parashat Vaera
Parashat Vaera
Jan 5 all-day
Torah: Exodus 6:2 – 9:35 Haftarah: Ezekiel 28:25 – 29:21 http://hebcal.com/s/vaeraShare this:EmailPrint
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
5:46 pm Havdalah (42 min) @ Santa Fe
Havdalah (42 min) @ Santa Fe
Jan 5 @ 5:46 pm – 11:59 pm
 Share this:EmailPrint