26 Sat
All-day
20th of Sh’vat, 5779
20th of Sh’vat, 5779
Jan 26 all-day
 Share this:EmailPrint
Parashat Yitro
Parashat Yitro
Jan 26 all-day
Torah: Exodus 18:1 – 20:23 Haftarah: Isaiah 6:1 – 7:6; 9:5 – 9:6 http://hebcal.com/s/yitroShare this:EmailPrint
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
8:30 am Rambam Study
Rambam Study
Jan 26 @ 8:30 am – 9:00 am
 Share this:EmailPrint
9:00 am Shabbat Morning Services followed by Kiddush
Shabbat Morning Services followed by Kiddush
Jan 26 @ 9:00 am – 11:00 am
 Share this:EmailPrint
11:00 am Shabbat Playgroup
Shabbat Playgroup
Jan 26 @ 11:00 am – 12:00 pm
 Share this:EmailPrint
6:07 pm Havdalah (42 min) @ Santa Fe
Havdalah (42 min) @ Santa Fe
Jan 26 @ 6:07 pm – 11:59 pm
 Share this:EmailPrint