20 Sat
All-day
4th of Sh’vat, 5778
4th of Sh’vat, 5778
Jan 20 all-day
 Share this:EmailPrint
Parashat Bo
Parashat Bo
Jan 20 all-day
Torah: Exodus 10:1 – 13:16 Haftarah: Jeremiah 46:13 – 46:28 http://hebcal.com/s/boShare this:EmailPrint
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
8:30 am Rambam Study
Rambam Study
Jan 20 @ 8:30 am – 9:00 am
 Share this:EmailPrint
9:00 am Shabbat Morning Services followed by Kiddush
Shabbat Morning Services followed by Kiddush
Jan 20 @ 9:00 am – 11:00 am
 Share this:EmailPrint
11:00 am Shabbat Playgroup
Shabbat Playgroup
Jan 20 @ 11:00 am – 12:00 pm
 Share this:EmailPrint
6:01 pm Havdalah (42 min) @ Santa Fe
Havdalah (42 min) @ Santa Fe
Jan 20 @ 6:01 pm – 11:59 pm
 Share this:EmailPrint