2 Sat
All-day
25th of Adar I, 5779
25th of Adar I, 5779
Mar 2 all-day
 Share this:EmailPrint
Parashat Vayakhel
Parashat Vayakhel
Mar 2 all-day
Torah: Exodus 35:1 – 38:20 Maftir: Exodus 30:11 – 30:16 | Shabbat Shekalim Haftarah: II Kings 12:1 – 12:17 | …
Shabbat Shekalim
Shabbat Shekalim
Mar 2 all-day
Shabbat before Rosh Chodesh Adar http://hebcal.com/h/shabbat-shekalimShare this:EmailPrint
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
8:30 am Rambam Study
Rambam Study
Mar 2 @ 8:30 am – 9:00 am
 Share this:EmailPrint
9:00 am Shabbat Morning Services followed by Kiddush
Shabbat Morning Services followed by Kiddush
Mar 2 @ 9:00 am – 11:00 am
 Share this:EmailPrint
11:00 am Shabbat Playgroup
Shabbat Playgroup
Mar 2 @ 11:00 am – 12:00 pm
 Share this:EmailPrint
6:42 pm Havdalah (42 min) @ Santa Fe
Havdalah (42 min) @ Santa Fe
Mar 2 @ 6:42 pm – 11:59 pm
 Share this:EmailPrint