13 Sat
All-day
26th of Tevet, 5778
26th of Tevet, 5778
Jan 13 all-day
 Share this:EmailPrint
Parashat Vaera
Parashat Vaera
Jan 13 all-day
Torah: Exodus 6:2 – 9:35 Haftarah: Ezekiel 28:25 – 29:21 http://hebcal.com/s/vaeraShare this:EmailPrint
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
8:30 am Rambam Study
Rambam Study
Jan 13 @ 8:30 am – 9:00 am
 Share this:EmailPrint
9:00 am Shabbat Morning Services followed by Kiddush
Shabbat Morning Services followed by Kiddush
Jan 13 @ 9:00 am – 11:00 am
 Share this:EmailPrint
11:00 am Shabbat Playgroup
Shabbat Playgroup
Jan 13 @ 11:00 am – 12:00 pm
 Share this:EmailPrint
5:54 pm Havdalah (42 min) @ Santa Fe
Havdalah (42 min) @ Santa Fe
Jan 13 @ 5:54 pm – 11:59 pm
 Share this:EmailPrint