Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
Parashat Bo
Parashat Bo
Feb 1 all-day
Torah: Exodus 10:1 – 13:16 Haftarah: Jeremiah 46:13 – 46:28 https://hebcal.com/s/boShare this:EmailPrint
2
7th of Sh’vat, 5780
7th of Sh’vat, 5780
Feb 2 all-day
 Share this:EmailPrint
3
8th of Sh’vat, 5780
8th of Sh’vat, 5780
Feb 3 all-day
 Share this:EmailPrint
4
5
6
11th of Sh’vat, 5780
11th of Sh’vat, 5780
Feb 6 all-day
 Share this:EmailPrint
7
8
Parashat Beshalach
Parashat Beshalach
Feb 8 all-day
Torah: Exodus 13:17 – 17:16 Haftarah: Judges 4:4 – 5:31 https://hebcal.com/s/beshalachShare this:EmailPrint
Havdalah (42 min) 6:20 pm
Havdalah (42 min) @ Santa Fe
Feb 8 @ 6:20 pm – 11:59 pm
 Share this:EmailPrint
9
14th of Sh’vat, 5780
14th of Sh’vat, 5780
Feb 9 all-day
 Share this:EmailPrint
10
Tu BiShvat
Tu BiShvat
Feb 10 all-day
New Year for Trees https://hebcal.com/h/tu-bishvatShare this:EmailPrint
11
16th of Sh’vat, 5780
16th of Sh’vat, 5780
Feb 11 all-day
 Share this:EmailPrint
12
17th of Sh’vat, 5780
17th of Sh’vat, 5780
Feb 12 all-day
 Share this:EmailPrint
13
18th of Sh’vat, 5780
18th of Sh’vat, 5780
Feb 13 all-day
 Share this:EmailPrint
14
19th of Sh’vat, 5780
19th of Sh’vat, 5780
Feb 14 all-day
 Share this:EmailPrint
15
20th of Sh’vat, 5780
20th of Sh’vat, 5780
Feb 15 all-day
 Share this:EmailPrint
Havdalah (42 min) 6:27 pm
Havdalah (42 min) @ Santa Fe
Feb 15 @ 6:27 pm – 11:59 pm
 Share this:EmailPrint
16
21st of Sh’vat, 5780
21st of Sh’vat, 5780
Feb 16 all-day
 Share this:EmailPrint
17
18
19
24th of Sh’vat, 5780
24th of Sh’vat, 5780
Feb 19 all-day
 Share this:EmailPrint
20
25th of Sh’vat, 5780
25th of Sh’vat, 5780
Feb 20 all-day
 Share this:EmailPrint
21
26th of Sh’vat, 5780
26th of Sh’vat, 5780
Feb 21 all-day
 Share this:EmailPrint
Candle lighting 5:33 pm
Candle lighting @ Santa Fe
Feb 21 @ 5:33 pm – 11:59 pm
 Share this:EmailPrint
22
27th of Sh’vat, 5780
27th of Sh’vat, 5780
Feb 22 all-day
 Share this:EmailPrint
23
24
25
30th of Sh’vat, 5780
30th of Sh’vat, 5780
Feb 25 all-day
 Share this:EmailPrint
26
1st of Adar, 5780
1st of Adar, 5780
Feb 26 all-day
 Share this:EmailPrint
27
28
3rd of Adar, 5780
3rd of Adar, 5780
Feb 28 all-day
 Share this:EmailPrint
Candle lighting 5:40 pm
Candle lighting @ Santa Fe
Feb 28 @ 5:40 pm – 11:59 pm
 Share this:EmailPrint
29
Parashat Terumah
Parashat Terumah
Feb 29 all-day
Torah: Exodus 25:1 – 27:19 Haftarah: I Kings 5:26 – 6:13 https://hebcal.com/s/terumahShare this:EmailPrint
Havdalah (42 min) 6:40 pm
Havdalah (42 min) @ Santa Fe
Feb 29 @ 6:40 pm – 11:59 pm
 Share this:EmailPrint