Jan
9
Wed
3rd of Sh’vat, 5779
Jan 9 all-day
Jan
10
Thu
4th of Sh’vat, 5779
Jan 10 all-day
Discussions on the Parsha
Jan 10 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Jan
11
Fri
5th of Sh’vat, 5779
Jan 11 all-day
Candle lighting @ Santa Fe
Jan 11 @ 4:52 pm – 11:59 pm
Jan
12
Sat
6th of Sh’vat, 5779
Jan 12 all-day
Parashat Bo
Jan 12 all-day

Torah: Exodus 10:1 – 13:16
Haftarah: Jeremiah 46:13 – 46:28

http://hebcal.com/s/bo

Rambam Study
Jan 12 @ 8:30 am – 9:00 am
Shabbat Playgroup
Jan 12 @ 11:00 am – 12:00 pm
Havdalah (42 min) @ Santa Fe
Jan 12 @ 5:53 pm – 11:59 pm