Aug
17
Sat
16th of Av, 5779
Aug 17 all-day
Parashat Vaetchanan
Aug 17 all-day

Torah: Deuteronomy 3:23 – 7:11
Haftarah: Isaiah 40:1 – 40:26

http://hebcal.com/s/vaetchanan

Shabbat Nachamu
Aug 17 all-day

Shabbat after Tish’a B’Av (Shabbat of Consolation)

http://hebcal.com/h/shabbat-nachamu

Shabbat Playgroup
Aug 17 @ 11:00 am – 12:00 pm
Havdalah (42 min) @ Santa Fe
Aug 17 @ 8:32 pm – 11:59 pm
Aug
19
Mon
18th of Av, 5779
Aug 19 all-day
Navi/Prophets
Aug 19 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Mishnah
Aug 19 @ 8:00 pm – 9:00 pm