Jan
23
Wed
17th of Sh’vat, 5779
Jan 23 all-day
Jan
24
Thu
18th of Sh’vat, 5779
Jan 24 all-day
Discussions on the Parsha
Jan 24 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Jan
25
Fri
19th of Sh’vat, 5779
Jan 25 all-day
Candle lighting @ Santa Fe
Jan 25 @ 5:06 pm – 11:59 pm
Kabbalat Shabbat & Evening Services
Jan 25 @ 5:10 pm – 6:10 pm
Jan
26
Sat
20th of Sh’vat, 5779
Jan 26 all-day
Parashat Yitro
Jan 26 all-day

Torah: Exodus 18:1 – 20:23
Haftarah: Isaiah 6:1 – 7:6; 9:5 – 9:6

http://hebcal.com/s/yitro

Rambam Study
Jan 26 @ 8:30 am – 9:00 am
Shabbat Morning Services followed by Kiddush
Jan 26 @ 9:00 am – 11:00 am