Jan
6
Sat
19th of Tevet, 5778
Jan 6 all-day
Parashat Shemot
Jan 6 all-day

Torah: Exodus 1:1 – 6:1
Haftarah: Isaiah 27:6 – 28:13; 29:22 – 29:23

http://hebcal.com/s/shemot

Jan
8
Mon
21st of Tevet, 5778
Jan 8 all-day
Beer Shiur
Jan 8 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Mishnah
Jan 8 @ 8:00 pm – 9:00 pm