Nov
22
Fri
24th of Cheshvan, 5780
Nov 22 all-day
Kabbalat Shabbat & Evening Services
Nov 22 @ 4:40 pm – 5:40 pm
Nov
23
Sat
25th of Cheshvan, 5780
Nov 23 all-day
Parashat Chayei Sara
Nov 23 all-day

Torah: Genesis 23:1 – 25:18
Haftarah: I Kings 1:1 – 1:31

https://hebcal.com/s/chayeisara

Shabbat Morning Services followed by Kiddush
Nov 23 @ 9:00 am – 11:00 am
Havdalah (42 min) @ Santa Fe
Nov 23 @ 5:34 pm – 11:59 pm